Gerek lise, gerekse üniversite giriş sınavlarına hazırlanan öğrencilere tavsiyeleriniz neler? 

Sınava hazırlanan öğrencilerin, hayatın her aşamasında olduğu gibi zamanı iyi planlayabilmesi gerekmektedir.

Öğrenciler , öncelikli olarak gerçekçi hedef belirlemeli ve hedeflerine  ulaşabilmeleri için düzenli çalışmalıdırlar.

Düzenli çalışma neticesinde başarı geleceğine inanmalıdırlar.

Sağlıklı olmaya özen göstermelidirler

Başarı için tek başına zihinsel olarak kuvvetli olmak yeterli değildir. Fiziksel yönden de formda olmak başarı için gereklidir. Dengeli ve sağlıklı beslenmek öğrencilerin odaklanma sürelerini arttırmaktadır.

 Doğru ders çalışma yöntemi nedir, nasıl ders çalışılmalı?

Ders çalışırken uygun ortam hazırlanmalı ve düzenli çalışma alanı yaratılmalıdır.

Ders çalışmayı engelleyen unsurlar ortadan kaldırılmalıdır.

Her öğrencinin kendine özgü bir ders çalışma programı olmalıdır.

Ders aralarında (40 dk da bir) ufak molalar verilmelidir( 10 dk)

Günlük tekrar edilmesi gereken konu başlıkları, çözülmesi gereken soru adeti belirlenmelidir

Haftalık ve aylık geriye dönük genel tekrarlar yapılarak, konuların pekiştirilmesi sağlanmalıdır

Ne kadar çok soru görürse hata yapma olasılığı azalacağından farklı kaynaklara ait soru ve denemeler çözülmelidir.

 Öğrenci ve veliler sınav kaygısını nasıl yenmeli?

Sınavı yaşamın en önemli olayı olarak algılayıp , bu şekilde ifade etmek kaygı düzeyini artırır.

Sınava hazırlanmak ve çalışmak için belirli ölçüde kaygıya ihtiyaç vardır. Ancak akılcı ve gerçek temele dayanmayan kaygı; bireyin sağlığını , kişilik gelişimini, ilişkilerini ve yaşamını olumsuz etkilemektedir

Ebeveynler çocuklarına güvendiklerini, onların yanında olduklarını  hissettirmeliler. Çocuklarının ders çalışma isteğini arttırmak ve motive etmek için kaygı yükseltici yaklaşımlardan kaçınılmalıdır.

Onları birey olarak kabul edip, vermiş oldukları kararlara saygı duyup desteklemeliler. Kendi idealleri ve özlemleri ile çocuklarının idealleri arasında denge kurmalılar

Öğrencilerin sınav öncesi dönemde en önemli gereksinimleri huzurlu, sakin ve mutlu bir ortam; sevgi ve destek; ilgi ve esneklik; güven ve cesarettir.

 Çocuğu sınava hazırlanan bir evde ne yapılmalı, ne yapılmamalı? Velilere tavsiyeleriniz neler?

Sınava hazırlık süresince veya sınava kısa bir süre kaldığında evdeki düzen ve genel hava “her zamanki gibi” olmalı. Örneğin sınava hazırlık döneminde misafir kabul edilmemesi, sınava bir hafta kala çocuğun en sevdiği yemeklerin yapılması  gibi durumlardan kaçınmalılar

Çocuklarının, tüm yaşamını sadece ders çalışma davranışıyla doldurmasını; sürekli ev-okul-kurs üçgeni içinde gidip gelmesini beklememeliler

Karşılaştırmalardan uzak durmalılar; çocuklarını sadece kendisiyle karşılaştırmalılar. Önceki davranış biçimleriyle şimdiki durumu karşılaştırmak daha olumlu sonuç verecektir

 Aynı şekilde bu giriş imtihanlarına hazırlanan öğrenciler için eğitim gördükleri okullar ne yapabilir? Öğretmenlerine düşen görevler nelerdir?

Öncelikle sınav hazırlık sürecinde olan öğrencinin doğru anlaşılıp ve doğru yönlendirilmesi gerekmektedir.

Rehber öğretmen yada mentör öğretmen birlikteliğinde belirlenen hedef doğrultusunda çalışmalar yapılmalı, öğrencinin motivasyonun artması sağlanmalı ve başaracağına inanarak hedefine ulaşabilmesi için öğrenci desteklenmelidir.

Kişiye özgü hazırlanan çalışma programıyla öğrenci takip edilmeli, eksik olduğu konu başlıkları tespit edilip anlık müdahaleler ile çözümler üretilmelidir.

Konu tekrar programları, soru çözüm ofisleri gibi çalışmalar ile öğrencinin süreci yönetmesi desteklenmelidir.

Branş öğretmenlerinin sınıf içi gözlemleri ile öğrencinin ders hakimiyeti ve problem yaşadığı alanlar tespit edilip, ek çalışmalar ile çözümlenmelidir.

Çiğdem KÖSEOĞLU

GMY