ÇAĞDAŞ TOMURCUK EĞİTİM KURUMLARI

Memleket mutlaka Modern Medeni ve Yeni olacaktır.

Modern Medeni Yeni

Çağdaş Tomurcuk markası, 17 yıllık köklü geçmişinden aldığı tecrübe, güç ve birikimiyle bugün ki zamana ışık tutabilen, her zaman kendisini yenileyebilen, çağın ihtiyaçlarına göre güncellenen, kategori ve kademe gözetmeksizin şüphesiz başarıyı yakalayan Türk eğitim sistemine kazandırılmış çağdaş bir eğitim anlayışıyla…

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘’Memleket, mutlaka modern medeni ve yeni olacaktır. Bizim için bu hayat davasıdır. ‘’ sözünün ışığında Türkiye’de eğitim gönüllüsü olarak yatırımlarına devam eden Tek Grup şirketine ait bir eğitim markasıdır.

İlkeli
Bakış Açısı

İlkeli eğitim anlayışından ödün vermeyen bir bakış açısı

Evrensel
Bireyler Yetiştirmek

Dünyayı anlayan, kültürleri tanıyan, çevre bilinciyle donatılmış bireyler yetiştirmek.

Bilimsel Düşünmek
Karar Vermek

Bilimsel veriler ışığında düşünen ve karar veren bireyler yetiştirmek.

Fiziksel ve Zihinsel
Hazır Bireyler

Sanatsal, sportif ve kültürel faaliyetler yaratıcılığı ve yetenekleriyle dünyaya hazır bireyler yetiştirmek.

Çağdaş Tomurcuk Eğitim Kurumları

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘’Memleket, mutlaka modern medeni ve yeni olacaktır. Bizim için bu hayat davasıdır. ‘’ sözünün ışığında Türkiye’de eğitim gönüllüsü olarak yatırımlarına devam eden Tek Grup şirketine ait bir eğitim markasıdır.

Eğitimde 17 Yıllık Köklü Geçmiş

Kazandıran Çağdaş Eğitim

Çağdaş Tomurcuk Eğitim Kurumları Okul Öncesi Programında ‘’Düşünüyorum, Keşfediyorum’’ mottosu ışığında , oyun temelli eğitim felsefesi ve Modern-Medeni-Yeni Eğitim Yaklaşımı ile Öğrencilerimizin bilişsel, sosyal-duygusal, dil, psiko-motor gelişimlerini destekleyen zengin yöntemler uygulanmaktadır.

Farkında olma

Merak ve keşfetme duygusu eğlenerek öğrenme

Öz Bakım Becerileri

Bağımsız, kendine yetebilen, özgüvenli çocuklar

Bireysel Gelişim

Bİlişsel, sosyal-duygusal, dil, psiko-motor gelişim

Çağdaş Tomurcuk Eğitim Kurumları İlkokul Programında ‘Modern Dünyayı Öğreniyorum’’ mottosu ışığında , araştırmacı ve yaratıcı olma eğitim felsefesi ve Modern-Medeni-Yeni Eğitim Yaklaşımı ile Öğrencilerimizin; 21.Yüzyılın gerektirdiği beceriler ile tanışarak, temel yaşam becerilerini hayatla ilişkilendirilmesini sağlamaktadır.

Araştırmacı Yaratıcı

Araştırmacı ve yaratıcılığın temele alındığı eğitim.

Üretim Odaklı

Üreten ve üretmeye odaklı bireyler yetiştiriyoruz.

Farkındalık Yaratan

Farkındalık ve fark yaratan merak uyandıran bireyler.

Ortaokul eğitiminde 5. 6. ve 7. sınıflarımız akademik derslerle liselere giriş sınavlarına hazırlanır. Ortaokula başlayan her öğrencimizin 5. sınıftan itibaren tüm konuları öğrenerek ilerlemesine yönelik bir akademik program uygulanmaktadır. 7. sınıf öğrencilerimize, Lgs gündeminde olacak şekilde planlama yapılır.

Teknoloji Odaklı

Teknolojiyi en iyi şekilde kullanan öğrenciler.

Medeni Eğitim

Akademik ve sosyal becerilerle donatılmış bireyler.

Akademik Başarı

Yaşam becerilerinde zkatkısı olan farkındalık yaratıcı programlar.

Çağdaş Tomurcuk Eğitim Kurumları; Lise eğitiminde; akademik düzeyde gelişmiş, soran, sorgulayan, araştıran ve bilgilerini kalıcı hale getiren, eğitim uygulamaları yapan ve sonuçları en güncel ve sağlıklı biçimde ölçümleyen, akademik sınavlara en iyi şekilde hazırlanan tam donanımlı bireyler yetiştirme gayretindedir.

Teknoloji Üreten

Yaratıcılığını kullanarak, proje ve teknoloji üreten bireyler.

Geleceğe Yön Veren

Yeni fikirleri ile geleceğe yön veren öğrenciler.

Akademik Başarı

Derslerin yaşam becerileri ile zenginleştirildiği program.

Akademik sınavlara hazırlık çalışmalarında, müfredata uygun içerikte, yoğunlaştırılmış programlarda, sınavda çıkabilecek soru tipi ve çözümleri v.b. ile yapılan anlatımlarla öğrencilerimize destek verilmekte ve sınav hazırlık süreçlerini tam anlamıyla yönetebilmek için haftada 6 gün destek çalışmaları uygulanmaktadır.

Kazandıran Eğitim

Akademik sınavlarda üstün başarı ve hedef.

Sosyal Eğitim

Akademik eğitim ve sosyal-kültürel eğitime destek.

Modern Medeni Yeni

21. yüzyılın ihtiyaç duyduğu profilde bireyler.

Çağdaş Tomurcuk Eğitim Anlayışı

Eğitim anlayışımız Modern Medeni Yeni üzerine kurulmuştur.

Neden Mottomuz da ``Modern Medeni Yeni`` dedik!

Çağdaş Tomurcuk markası, 15 yıllık köklü geçmişinden aldığı tecrübe, güç ve birikimiyle bugün ki zamana ışık tutabilen, her zaman kendisini yenileyebilen, çağın ihtiyaçlarına göre güncellenen, kategori ve kademe gözetmeksizin şüphesiz başarıyı yakalayan Türk eğitim sistemine kazandırılmış çağdaş bir eğitim markasıdır. Çağdaş Tomurcuk markasında mottomuzu ışığıyla yolumuzu aydınlatan başöğretmen Atatürk’ün ifade ettiği modern, medeni ve yeni kavramları üzerine kurguladık.

Neden Modern

Çağdaş tomurcuk, sürekli ve doğrusal olarak ilerleme felsefesini taşır. Uyguladığı eğitim sistemi ile ekonomik, sanatsal, sportif ve bilimsel bir çok alanda toplumsal aydınlanmayı işaret etmektedir. Uygulanması güç, yenilenmeye muhtaç, bilim ve gerçeklikten uzak fikirlerin aydınlanma vizyonuyla reforme edilme düşüncesini taşıdığından dolayı modern’dir.

Neden Medeni

Çağdaş Tomurcuk,  evrensel bir anlayış olan uygarlığı temsil eder. Milletlerin gelişmişlik düzeyleri eğitimle doğrudan orantılıdır. Uygarlığa ulaşmış toplumlar hayatın tüm alanlarında kendisini gururla ifade edebilmektedir. Değerler, toplumların ortak yönlerinden oluşup, süreç içerisinde kalıcı mirasa dönüşmektedir. Eğitimde, bu temel prensip üzerine anlayış benimsediğinden dolayı medeni’dir.

Neden Yeni

Çağdaş Tomurcuk, Çağdaş Tomurcuk, içinde barındırdığı tüm ekosistemde yaratıcılık ruhunu ortaya koymaktadır. Ekonomiden sağlığa, ulaşımdan teknolojiye tüm politikaların kuramsal arkaplanı inovasyondur. Öğrenme modelleri, eğitim uygulamaları, fikirsel akımlar bu çerçevede şekillenmelidir.
Bu anlayışı eğitimde kullanıp açık ve anlaşılır şekilde yaratıcılıkla birleştirme felsefesinden dolayı yeni’dir

5800

Öğrenci

350

Eğitimci

747+

Ödül

10+

Şube ( Okul+Kurs)
ÇAĞDAŞ TOMURCUK EĞİTİM KURUMLARI

Eğitime gönül vermiş Yönetim Kurulumuz

Sizde aramıza katılın! Türkiye geneli Franchising başvuruları başladı.